Bilgi Mimarlık

Motif Yapı Grubu şirketlerinden olan Bilgi Mimarlık Proje San. ve Tic. Ltd.Şti. 2018 yılında kuruluşunu gerçekleştirip, inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır.

Bilgi Mimarlık, mimari plan – proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler faaliyet alanını oluşturmaktadır. 

Bilgi Mimarlık & Proje

San. ve Tic. Ltd.Şti

Back To Top