İş Bitirme Belgeleri

İş Bitirme Belgesi , İş Deneyim Belgesi Nedir?

O işi yaptığınızı ispatlayan belgeye iş bitirme belgesi veya diğer adıyla iş deneyim belgesi denilir.  İş bitirme belgesi, yaptığınız işleri tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve ilgili idare tarafından düzenlenip verilmektedir. 

İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenir?

İş sahibi eğer gerçek veya tüzel kişisi ise ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa iş bitirme belgesi, bağlı bulunan belediye tarafından düzenlenmektedir.  Aynı tüzel kişiler işini belediye dışında bir alanda bitirmişse iş bitirme belgesi bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat yapılarak düzenlenir. Belediye tarafından kabul görülen iş bitirme belgeleri belediye başkanı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı alanlar ise valilik tarafından onaylanır. İş bitirme belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kuruluşlara taahhüt edilen işlere bağlı olarak imzalanan yani yapılan bir sözleşmeye bağlı olarak bir işi temsil ederek imzalanır.

İş Deneyim Belgesi Nasıl, Nereden Alınır?

Bir işte Yapı kullanım izin belgesi almış  ise iş sahibi iş bitirme belgesi almaya hak kazanmaktadır. Yapı kullanım belgesinin ibzanı ve dilekçe ile ilgili ilçe belediyesine yapılan müracaat sonrasında hazırlanarak tanzim edilir.

Back To Top